Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że w związku z rozpoczętym procesem tworzenia 36 Batalionu Lekkiej Piechoty w Przemyślu z inicjatywy płk. Dariusza Słoty Dowódcy 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz Prezydenta Miasta Przemyśla został utworzony punkt rekrutacyjny chętnych do terytorialnej służby wojskowej. Przedsięwzięcie prowadzone będzie w oparciu o Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, który realizuje zadania z zakresu współpracy cywilno - wojskowej. Osoby zainteresowane terytorialną służbą wojskową z terenu Miasta Przemyśla oraz Powiatu Przemyskiego proszone są o kontakt z powyższym wydziałem pod numerem tel. 166752087 w godzinach pracy urzędu.

3 PBOT - pkt.jpeg

Zdjęcie: 3PBOT