• autobusy elektryczne.png

    Prezydent Miasta Przemyśla zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Analiza kosztów i korzyści związanych  z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług w komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Miejską Przemyśl”