Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Przemyśl

Jeszcze w tym roku rozpocznie się długo wyczekiwana przez mieszkańców naszego miasta modernizacja ulicy Marcina Bielskiego w Przemyślu.

 

26 sierpnia ubiegłego roku w odpowiedzi na ogłoszony przez Wojewodę Podkarpackiego nabór wniosków na budowę, przebudowę lub remont dróg powiatowych i gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych władze miasta złożyły wniosek o dofinansowanie zadania. Niespełna rok później, 5 sierpnia br. w przemyskim magistracie odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie tego ważnego przedsięwzięcia. Dokument sygnowali Prezydent Miasta Wojciech Bakun oraz Wicewojewoda Podkarpacki Jolanta Sawicka, którym towarzyszyli: Dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Krzysztof Sopel, Skarbnik Miasta Przemyśla Monika Czuryk oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu Maciej Kamiński i Radny Andrzej Berestecki.

fot_Agata_Czereba (3).jpeg

 

Od tego momentu nadano bieg procedurom, mającym na celu wyłonienie wykonawcy remontu ulicy Bielskiego. W rezultacie została nim pruszkowska firma STARBAG Sp. z o.o.

I choć jeszcze w sierpniu zakładano, iż wartość zadania opiewać będzie na kwotę 6 880 548,62 złotych, ostatecznie okazało się, iż koszt inwestycji wyniesie 4 960 927,34 zł brutto. Kwota ta jest sumą wartości robót według kosztorysu ofertowego oraz wartości wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

 

15 października 2020 r. Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun podpisał z Dyrektorem Finansowym rzeszowskiego oddziału firmy STRABAG Marcinem Michalewiczem umowę na wykonanie remontu nawierzchni jezdni i chodników ulicy Marcina Bielskiego w Przemyślu, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do skrzyżowania z ulicą generała Władysława Sikorskiego. 

fot_Agata_Czereba (5).jpeg

 

Obecnie w ciągu jezdni ulicy Bielskiego występują liczne, poprzeczne oraz podłużne spękania siatkowe, a także deformacje i ubytki w nawierzchni bitumicznej. W ciągu pieszym, wykonanym z płyt betonowych występują znaczne wykruszenia oraz deformacje nawierzchni. Stan techniczny drogi wpływa nie tylko na komfort ruchu, ale i bezpieczeństwo kierowców oraz pieszych.

W ramach tego zadania zostanie poddane modernizacji 1.687 metrów bieżących drogi, ale wykonane zostaną również: montaż barier energochłonnych, dwa wyniesione przejścia dla pieszych i montaż barier dla ruchu pieszego. Ponadto remont przejdą trzy zatoki autobusowe oraz wymienione zostaną wszystkie istniejące w tym miejscu studzienki ściekowe wraz z kanalikami. Zostanie też przeprowadzony remont chodników o łącznej długości 1.868 metrów bieżących.  Ponadto wyremontowanych zostanie siedem skrzyżowań z ulicami: Grunwaldzką, M. Słabego, Kadyi, Szańce, Malawskiego i Sikorskiego.

Zakończenie robót zaplanowane jest na 31 października 2021 roku.

 

 

tekst i zdjęcia: Agata Czereba