Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Przemyśl

Chcąc zachować najdalej posunięte środki ostrożności i ograniczania bezpośredniego kontaktu pomiędzy mieszkańcami oraz urzędnikami w sytuacji zagrożenia epidemicznego, wprowadzamy kolejne zmiany w pracy Wydziału Komunikacji i Transportu, czyli jednego z tych wydziałów, w których te kontakty były do tej pory najczęstsze. 

Zgodnie z nowymi zasadami przemyślanie będą mogli dokonać:

 • rejestracji pojazdu po przekazaniu wniosku o rejestrację oraz wymaganych dokumentów za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej do Urzędu Miejskiego w Przemyślu – kontakt telefoniczny 16 675 20 02. Dokumenty należy przesłać w oryginale wraz z tablicami rejestracyjnymi.

  W przypadku pojazdu zakupionego w kraju niezbędne są następujące dokumenty:

  1. dowód własności pojazdu (m.in.: umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, o dożywocie, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności).

  W przypadku, kiedy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte  w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się oryginały wszystkich wcześniejszych dokumentów potwierdzających fakt kolejnego przeniesienia prawa własności pojazdu,

  2) dotychczasowy dowód rejestracyjny,

  3) zaświadczenie o  pozytywnym  wyniku badania technicznego, jeżeli nie jest aktualne
  w dowodzie rejestracyjnym,

  4) karta pojazdu jeżeli była wydana,

  5) opłata komunikacyjna 180.50 zł + koszt wysyłki 15,60 zł.

  W przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy wymagane są:

  1) dowód własności pojazdu, a w przypadku powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu – dokument potwierdzający powierzenie pojazdu,

  2) dowód rejestracyjny, w przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie,

  3) zagraniczne tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd posiada tablice,

  4) dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony spoza Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy. W przypadku sprzedaży pojazdu przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami dokument ten może być zastąpiony adnotacją na fakturze określającą datę i numer dowodu odprawy celnej przywozowej oraz organ celny, który jej dokonał*,

  5) dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju

  6) zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego,

  7) opłata komunikacyjna 256,00 zł + koszt wysyłki 15,60 zł.

 • wydanie prawa jazdy po przekazaniu wniosku wraz z  wymaganymi załącznikami za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej do Urzędu Miejskiego w Przemyślu – szczegółowe informacje pod numerem telefonu 16 675 20 11.

  Opłata komunikacyjna 100.50 zł + koszt wysyłki 15,60 15.60.

  Dokumenty należy przesłać w oryginale.

 

Szczegółowe informacje na stronie www.przemysl.pl