Informacja dla najemców gminnych lokali użytkowych

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że z uwagi na aktualną sytuację związaną z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego opracowywane są rozwiązania, które pomogą przedsiębiorcom wynajmującym lokale użytkowe od Gminy Miejskiej Przemyśl.

Wsparcie udzielane będzie na wniosek przedsiębiorcy, który ze względu na istniejące zagrożenie epidemiczne musiał zawiesić prowadzenie działalności w wynajmowanym lokalu.

Przygotowywane rozwiązania będą obejmować:

Pakiet-ochronny-1a.jpeg

Pakiet-ochronny-2.jpeg

Pakiet-ochronny-3.jpeg

Pakiet-ochronny-4.jpeg

Pakiet-ochronny-5.jpeg