Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Przemyśl

Ochrona praw ofiar przestępstw i pomoc pokrzywdzonym to ważne zadanie policyjnej służby. Zadanie realizowane przez tych, którzy bardzo często jako pierwsi mają kontakt z pokrzywdzonymi. Od piątku 21 lutego przez cały tydzień wyznaczeni policjanci będą pełnić dyżury w ramach pomocy prawnej w rozpoczynającym się Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Zarówno w Komendzie Miejskiej Policji w Przemyślu, jak i w podległych jej komisariatach i Posterunku Policji w Birczy działających na terenie powiatu przemyskiego przez cały tydzień będzie można uzyskać pomoc prawną od dyżurujących policjantów. W jednostkach tych, w punktach przyjęć interesantów będą umieszczone informacje dotyczące prowadzonej akcji.

Jak zapobiegać przemocy i pomagać ofiarom?

Podstawowym celem akcji jest poinformowanie społeczeństwa o uprawnieniach, jakie przysługują osobom pokrzywdzonym, a także o podmiotach, które mogą im udzielić pomocy i wsparcia. Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania w całym kraju udzielać będą w tych dniach w siedzibach sądów i prokuratur bezpłatnych informacji o przysługujących pokrzywdzonym uprawnieniach.

Policja wprowadza kolejne rozwiązania poprawiając sytuację ofiar przestępstw. W swojej pracy policjanci stosują zasady postępowania wynikające z Policyjnego Programu Wspomagania Ofiar Przestępstw, na które składają się:

  • adekwatność miejsca obsługiwania pokrzywdzonego przestępstwem do rodzaju i charakteru sprawy,
  • indywidualne podejście do osoby pokrzywdzonej,
  •  kompetentne przyjęcie osoby pokrzywdzonej,
  • właściwe doradztwo - udzielenie pełnej informacji o instytucjach, w których osoba pokrzywdzona może uzyskać potrzebną pomoc,
  • nie dyskryminowanie żadnego pokrzywdzonego, bez względu na jego przekonania, pochodzenie czy wiek. Świadomość podstawowych potrzeb i praw osób pokrzywdzonych przestępstwami (wynikających z zapisów Polskiej Karty Praw Ofiary),
  • szczerość z osobą pokrzywdzoną przestępstwem - uświadomienie tej osobie, w jakim zakresie Policja może udzielić jej pomocy,
  • często jest tak, że pokrzywdzeni przestępstwami nie wiedzą na jaką pomoc policjantów mogą liczyć, domagając się od nich więcej, niż to leży w ich kompetencji.

Lista organizacji, które udzielaja pomocy materialnej i finansowej  jest dostepna pod adresem : https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/.