Od 28 do 30 stycznia 2020 roku odbyły się ćwiczenia ewakuacyjne z linowej kolei krzesełkowej przemyskiego stoku narciarskiego.

Ćwiczenia ewakuacyjne odbyły się w związku z koniecznością przeprowadzenia akcji ewakuacyjnej podczas awarii i zatrzymania wyciągu narciarskiego. W ćwiczeniach udział brali strażacy z trzech zmian służbowych Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP w Przemyślu oraz strażacy z Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego z Rzeszowa.

Ćwiczenia miały na celu doskonalenie umiejętności ratowników i sprawdzenia możliwości sprzętu ratowniczego. Ewakuacja została przeprowadzona przy użyciu alpinistycznych technik wysokościowych i sprzętu ratownictwa wysokościowego, drabin przystawnych i drabiny mechanicznej SCD 42.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Grzegorz Latusek, KM PSP w Przemyślu