Internet jest ważnym narzędziem w dzisiejszym świecie. Jego ogromny potencjał można wykorzystać do samorealizacji, nauki czy zabawy, jednak niesie on ze sobą także wiele zagrożeń, dlatego warto zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych jego użytkowników. W związku z tegorocznymi obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu przemyscy policjanci przyłączyli się do akcji i tym razem swoją uwagę skupili na młodzieży klas ósmych szkół podstawowych i szkół średnich.

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu „Safer Internet”.

W przemyskiej komendzie Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony był po hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem”. Z tej okazji zostały zorganizowane spotkania z st. asp.  Małgorzatą Czechowską - specjalistką z Zespołu ds. Nieletnich w Komendzie Miejskiej Policji w Przemyślu, która w jasny sposób przedstawiła zagadnienia dotyczące zagrożeń płynących z internetu m.in. niebezpiecznych kontaktów online, cyberprzemocy, uzależnień od internetu, nieświadomego udostępnianiania informacji oraz zasad bezpiecznego poruszania się w internecie.

Skala zjawiska

Istnieją spore rozbieżności w badaniach dotyczących przemocy w sieci. Skala zjawiska w dużym stopniu zależy od tego, jakie formy agresji zostały uwzględnione w danym badaniu, a także od tego, czy chodzi o jednorazowe akty, czy długotrwałe nękanie. W obszernych badaniach z 2010 r., które przeprowadzono na uczniach gimnazjum, wykazano, że do najczęstszych form agresji elektronicznej zalicza się: wyzywanie na czacie (doświadczyło go 44 proc. respondentów) lub w trakcie gry online (potwierdza je 37 proc. młodych ludzi). Ankietowani wskazali, że stali się ofiarami także innych przejawów cyberprzemocy, wśród których należy wymienić: nieprzyjemne komentarze na forum (38 proc.) lub na portalu społecznościowym (28 proc.). Przywołane przykłady są najprostszymi formami agresji elektronicznej, możliwej do zastosowania przez sprawców w sposób spontaniczny. Stosunkowo najrzadziej respondenci doświadczali następujących objawów cyberprzemocy: rozpowszechnianie w sieci niechcianego zdjęcia (12 proc.), kradzież prywatnych wiadomości (12 proc.), zakładanie fałszywego profilu (16 proc.) czy stworzenie obraźliwej strony internetowej (6 proc.) (Pyżalski, 2012).

Zbliżone wyniki uzyskano w badaniach Nastolatki 3.0 NASK oraz Fundacji Pedagogium, które przeprowadzono w 2016 r. Respondentom zadano sześć pytań dotyczących różnych negatywnych doświadczeń online (wykres poniżej). Wyzywania kiedykolwiek doświadczyła niemal jedna trzecia badanych nastolatków (32,2 proc.). Poniżana lub ośmieszana w sieci była co piąta z ankietowanych osób (19,4 proc.). Co dziewiąty respondent (11,1 proc.) był szantażowany, a 12,4 proc. młodych ludzi przyznało, że rozpowszechniano w sieci kompromitujące ich materiały (NASK, 2016)

Dlatego przedstawiamy kilka zasad, które pomogą chronić nasze dziecko w sieci:

1. Odkrywaj Internet razem z dzieckiem
Bądź pierwszą osobą, która zapozna dziecko z Internetem. Odkrywajcie wspólnie jego zasoby. Spróbujcie znaleźć strony, które mogą zainteresować Wasze pociechy, a następnie zróbcie listę przyjaznych im stron. Jeśli Wasze dziecko sprawniej niż Wy porusza się po sieci, nie zrażajcie się – poproście, by było Waszym przewodnikiem po wirtualnym świecie.

2. Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie
Uczul dziecko na niebezpieczeństwa związane z nawiązywaniem nowych znajomości w Internecie. Podkreśl, że nie można ufać osobom poznanym w sieci, ani też wierzyć we wszystko, co o sobie mówią. Ostrzeż dziecko przed ludźmi, którzy mogą chcieć zrobić im krzywdę. Rozmawiaj z dzieckiem o zagrożeniach czyhających w Internecie i sposobach ich unikania.

3. Rozmawiaj z dziećmi o ryzyku umawiania się na spotkania z osobami poznanymi w sieci
Dorośli powinni zrozumieć, że dzięki Internetowi dzieci mogą nawiązywać przyjaźnie. Jednakże spotykanie się z osobami poznanymi w sieci może okazać się bardzo niebezpieczne. Dzieci muszą mieć świadomość, że mogą spotykać się z nieznajomymi wyłącznie po uzyskanej zgodzie rodziców i zawsze w towarzystwie dorosłych lub przyjaciół.

4. Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu swoich prywatnych danych
Dostęp do wielu stron internetowych wymaga podania prywatnych danych. Ważne jest, aby dziecko wiedziało, że podając takie informacje, zawsze musi zapytać o zgodę swoich rodziców. Dziecko powinno zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie może przynieść podanie swoich danych osobowych. Ustal z nim, żeby nigdy nie podawało przypadkowym osobom swojego imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu.

5. Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w sieci
Wiele dzieci używa Internetu w celu rozwinięcia swoich zainteresowań i rozszerzenia wiedzy potrzebnej w szkole. Mali internauci powinni być jednak świadomi, że nie wszystkie znalezione w sieci informacje są wiarygodne. Naucz dziecko, że trzeba weryfikować znalezione w Internecie treści, korzystając z innych dostępnych źródeł (encyklopedie, książki, słowniki).

6. Bądź wyrozumiały dla swojego dziecka
Często zdarza się, że dzieci przypadkowo znajdują się na stronach adresowanych do dorosłych. Bywa, że w obawie przed karą, boją się do tego przyznać. Ważne jest, żeby dziecko Ci ufało i mówiło o tego typu sytuacjach, by wiedziało, że zawsze kiedy poczuje się niezręcznie, coś je zawstydzi lub przestraszy, może się do Ciebie zwrócić.

7. Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści
Wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność za niewłaściwe czy nielegalne treści w Internecie. Nasze działania w tym względzie pomogą likwidować, np. zjawisko pornografii dziecięcej szerzące się przy użyciu stron internetowych, chatów, e-maila itp. Nielegalne treści można zgłaszać na policję lub do współpracującego z nią punktu kontaktowego ds. zwalczania nielegalnych treści w Internecie – Hotline’u (www.dyzurnet.pl). Hotline kooperuje również z operatorami telekomunikacyjnymi i serwisami internetowymi w celu doprowadzenia do usunięcia nielegalnych materiałów z sieci.

8. Zapoznaj dziecko z NETYKIETĄ - Kodeksem Dobrego Zachowania w Internecie
Przypominaj dzieciom o zasadach dobrego wychowania. W każdej dziedzinie naszego życia, podobnie więc w Internecie, obowiązują takie reguły: powinno się być miłym, używać odpowiedniego słownictwa. Twoje dzieci powinny je poznać (np. kodeks znajdujący się na portalu nk.pl)

9. Poznaj sposoby korzystania z Internetu przez Twoje dziecko
Przyjrzyj się, jak Twoje dziecko korzysta z Internetu, jakie strony lubi oglądać i jak zachowuje się w sieci. Staraj się poznać znajomych, z którymi dziecko koresponduje za pośrednictwem Internetu. Ustalcie zasady korzystania z sieci oraz sposoby postępowania w razie nietypowych sytuacji.

10. Pamiętaj, że pozytywne strony Internetu przeważają nad jego negatywnymi stronami
Internet jest doskonałym źródłem wiedzy, jak również dostarczycielem rozrywki. Pozwól swojemu dziecku w świadomy i bezpieczny sposób w pełni korzystać z oferowanego przez sieć bogactwa.