Przemyscy policjanci wspólnie z Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Przemyślu oraz Krajową Administracją Skarbową, prowadzą na terenie Przemyśla działania pod nazwą Silver Axe V mającą na celu eliminowanie podrobionych i nielegalnych środków ochrony roślin.

Policjanci z wydziału ruchu drogowego wraz z Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Przemyślu i KAS-em prowadzą wzmożone działania skoncentrowane głównie na kontroli pojazdów przewożących nielegalne substancje do ochrony roślin. Intensywne działania kontrolne inspektorów PIORiN prowadzone były także na targowisku miejskim  w Przemyślu.

Aby zapobiec zjawisku stosowania nielegalnych lub podrobionych środków ochrony roślin, które stanowią realne zagrożenie dla stosujących je rolników, należy stosować środki zarejestrowane, których lista dostępna jest na stronie resortu rolnictwa. Według Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, obrót nielegalnymi środkami ochrony roślin ma w zdecydowanej większości transgraniczny charakter, w który zaangażowane są podmioty działające na rynkach różnych krajów, stąd skuteczność w walce z nielegalnymi środkami wymaga sprawnej współpracy międzynarodowej.

mf