Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Przemyśl

W trosce o bezpieczeństwo naszych ukochanych Babć i Dziadków przypominamy podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Babciu, Dziadku pamiętajcie o tym, aby:

 •  korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych,
 •  jeżeli:

               - nie ma chodnika, to korzystajcie z pobocza,

               - nie ma pobocza, to możecie korzystać z jezdni trzymając się jak najbliżej jej krawędzi i ustępując miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi,

 •  idąc poboczem lub jezdnią poruszać się lewą stroną drogi,
 •  korzystać z wyznaczonych przejść dla pieszych,
 •  przed przejściem przez jednię zatrzymać się i sprawdzić czy można bezpiecznie przejść.

Babciu, Dziadku pamiętajcie, że nie wolno:

 •  wchodzić na jezdnię:

                 - bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,
                 - spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi,

 •  zwalniać kroku lub zatrzymywać się bez potrzeby przechodząc przez jezdnię.

Babciu, Dziadku noście odblaski w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu! Noście je obowiązkowo, jak poruszacie się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym!

Zgodnie z przepisami pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. Jednak warto używać elementów odblaskowych także w obszarze zabudowanym.

Babciu, Dziadku pamiętajcie, że jeżeli Wy widzicie nadjeżdżający samochód, to nie oznacza, że kierowca też Was widzi.

Babciu, Dziadku „za kierownicą” szczególnie pamiętajcie o:

 •  ustąpieniu pierwszeństwa:

                - pieszym – na przejściu dla pieszych,
                - rowerzystom – na przejeździe dla rowerzystów,
                - autobusom – włączającym się do ruchu z przystanku,

 • zachowaniu bezpiecznej odległości od innych pojazdów i uczestników ruchu, umożliwiającej bezpieczną reakcję w odpowiednim czasie,
 • dostosowaniu prędkości do warunków na drodze,
 •  bezpiecznym włączaniu się do ruchu,
 • wyraźnym i wcześniejszym sygnalizowaniu zamiaru zmiany kierunku jazdy,
 • stosowaniu zasady ograniczonego zaufania,
 • regularnym sprawdzaniu stanu technicznego pojazdu, którym się poruszacie.

Babciu i Dziadku, dbajcie o bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego!

(Biuro Ruchu Drogowego KGP)