Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Przemyśl

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu gościli uczestników zimowej półkolonii ze świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Przemyślu na Kazanowie. Dzieci mogły zapoznać się z pracą policjantów oraz dowiedziały się, jak unikać zagrożeń podczas zimowego wypoczynku.

Pedagodzy ze świetlicy przez okres ferii zimowych organizują półkolonie dla dzieci i młodzieży z terenu Przemyśla. Do współpracy w tym przedsięwzięciu zostali zaproszeni policjanci z Wydziału Prewencji przemyskiej komendy. Dziś odbyło się jedno ze spotkań, podczas którego omówiono z dziećmi zasady bezpiecznych zachowań w trakcie spędzania wolnego czasu na lodowiskach, stokach narciarskich, w górach, czy w miejscu zamieszkania, a to wszystko w ramach działań "Bezpieczne ferie 2020".

Dzieci mogły dowiedzieć się jak zachować się w przypadku, gdy dojdzie do niebezpiecznych sytuacji i jak ich uniknąć oraz gdzie szukać pomocy. Ponadto przypomniano o ważnych telefonach alarmowych wykorzystywanych w sytuacjach zagrożenia.

Podczas spotkania dzieci zobaczyły, jak wygląda codzienna służba policjantów. Bardzo chętnie przymierzały elementy umundurowania funkcjonariuszy, mogły przyglądnąć się pracy operatora miejskiego monitoringu.

Asp. szt. Małgorzta Czechowska w trakcie pogadanki poruszyła zagadnienia dotyczące tolerancji, akceptacji odmienności i o tym, jak należy się zachować, jeśli są świadkiem przemocy, której doświadcza ktoś w ich grupie rówieśniczej.

mf