6 października w Orłach odbyło się uroczyste włączenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej do Krajowego Systemu Ratowniczo -Gaśniczego oraz przekazanie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 3/16/4 na podwoziu Volvo.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. Dziekana Mariana Hoffmana w kościele parafialnym w Orłach.
Po Mszy Św. kolumna uczestników na czele z Orkiestrą Dętą z OSP w Rokietnicy przemaszerowała na plac przy Domu Strażaka, gdzie został przeprowadzony apel.

Uroczystego włączenia jednostki OSP do KSRG dokonał st. bryg. Daniel Dryniak z-ca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP w asyście bryg. Bogusława Szczurko pełniącego obowiązki komendanta miejskiego PSP w Przemyślu.

Przekazania samochodu dokonał Mariusz Król radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, st. bryg. Daniel Dryniak z-ca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP w asyście bryg. Bogusława Szczurko pełniącego obowiązki komendanta miejskiego PSP w Przemyślu oraz wójt gminy Orły Bogusław Słabicki.

Opracowanie : bryg. Bogusław Szczurko, KM PSP w Przemyślu

Zdjęcia: Zdzisław Wójcik