Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Przemyśl

Przemyscy policjanci, przeprowadzą dzisiaj na terenie naszego miasta działania pn. Bezpieczny Pieszy. Mundurowi będą zwracać szczególną uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyglądają się, czy sami piesi nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego.

Po raz kolejny apelujemy do kierowców i pieszych! Tylko przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w połączeniu z rozsądkiem i rozwagą, mogą nas ustrzec przed kalectwem lub utratą życia. A odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywa na wszystkich użytkownikach drogi.

Pieszy powinien:

 • Upewnić się czy jest możliwość bezpiecznego przejścia przez jezdnię;
 • Nie wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Pamiętajmy, że samochód od razu nie zatrzyma się w miejscu;
 • Nie wchodzić na jezdnię zza pojazdu (szczególnie dotyczy to autobusu w rejonie przystanków) bądź innej dużej przeszkody;
 • Nie wbiegać na jezdnię, tylko spokojnie wchodzić na przejście dla pieszych;
 • Przechodzić jezdnię bez zwalniania i zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby;
 • Przekraczać jezdnię tylko w miejscach do tego dozwolonych, a gdy w pobliżu nie ma takiego miejsca zachować szczególną ostrożność, ustąpić pierwszeństwa pojazdom i upewnić się czy jest to bezpieczne miejsce do przekraczania jezdni - widoczność nie powinna być niczym ograniczona np. zakrętami;
 • Nosić elementy odblaskowe na ubraniu.

Kierowca powinien:

 • Zawsze zwolnić przed miejscami oznakowanymi jako przejścia dla pieszych, przystankami komunikacji publicznej oraz przed skrzyżowaniami;
 • Widząc pieszych przed przejściem dla pieszych, oczekujących na przejście przez jezdnię, należy zatrzymać pojazd i pozwolić im bezpiecznie przejść na drugą stronę drogi;
 • Nie wyprzedzać, ani nie omijać pojazdów w rejonie przejść dla pieszych czy przystanków oraz na samych przejściach;
 • Nie ruszać pojazdem przed zakończeniem przekraczania jezdni przez pieszego;
 • Pamiętać, że w kontakcie z pojazdem pieszy jest z góry na straconej pozycji!

Dlatego po raz kolejny apelujemy! Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego! Należy też dbać o własne bezpieczeństwo! W konfrontacji z pojazdem pieszy zawsze stoi na straconej pozycji. I mimo, że winnym zdarzenia będzie kierowca, to niechroniony uczestnik ruchu, ponosi poważniejsze konsekwencje, tracąc zdrowie, a niejednokrotnie nawet życie.