Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu prowadzili cykl szkoleń dla pracowników socjalnych zatrudnionych na terenie powiatu przemyskiego. Warsztaty obejmowały m.in. zadania z taktyki zachowania się w sytuacjach zagrożenia ze strony osoby agresywnej, elementy samoobrony, elementy negocjacji, aspekty psychologiczne oraz reakcje na zagrożenia. Do chwili obecnej policjanci przeszkolili już 66 osób.

Grupa specjalistów z Komendy Miejskiej Policji we Przemyślu realizuje szkolenia dla pracowników socjalnych zatrudnionych na terenie powiatu przemyskiego. Z przeprowadzonych badań, analiz i rozmów z pracownikami różnych ośrodków pomocy społecznej na terenie kraju wynika, że podopieczni pomocy społecznej staja się coraz bardziej agresywni wobec pracowników, szczególnie pracowników socjalnych realizujących zadania w terenie. Przykładów takich postaw jest wiele. Począwszy od ataków słownych, wyzwisk, gróźb, skończywszy na atakach fizycznych z użyciem ostrych narzędzi, czy substancji łatwopalnych.

Warsztaty prowadzone przez policjantów realizowane są w grupach kilkunastoosobowych i każdorazowo zawierają zagadnienia dotyczące m.in. taktyki zachowania się w sytuacjach zagrożenia ze strony osoby agresywnej z elementami samoobrony, zasad ustawowego obowiązku udzielenia pomocy osobie znajdującej się w bezpośrednim zagrożeniu życia lub zdrowia, negocjacji policyjnych oraz psychologicznych aspektów reakcji na zagrożenia.

Dużym zainteresowaniem cieszył się kurs samoobrony przed atakiem fizycznym ze strony podopiecznego.

mf