Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Przemyśl

10 maja br. odbył się uroczysty apel z okazji powiatowych obchodów „Dnia Strażaka” .

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością, przedstawiciele sejmu, władz samorządowych, przedstawiciele służb mundurowych, sympatycy pożarnictwa oraz poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu powiatu przemyskiego.

Podczas apelu zostały wręczone odznaczenia państwowe oraz nominacje na wyższe stopnie służbowe.

Poświęcono również  nowo pozyskane samochody ratowniczo – gaśnicze.

Opracowanie : bryg. Marek Ochenduszka,  zdjęcia Zdzisław Wójcik