Województwo podkarpackie wszystkie powiaty. Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do -1°C, a przy gruncie do -3°C.

Komunikat jest ważny od 07-05-2019 12:00:06 do 08-05-2019 07:30:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania